Het QUADRO-scholenproject is een project dat omwille van zijn vele aspecten mooi aansluit bij de eindtermen van het lager onderwijs. 

Leerlingen uit het 5de/6de leerjaar krijgen de opdracht om met het QUADRO materiaal* en een uniek QUADRO voertuig te ontwerpen en bouwen. Wanneer hun ontwerp geselecteerd wordt voor de QUADRO wedstrijddag dan wordt het QUADRO voertuig en de talenten van je leerlingen uitvoerig getest door onze jury. De winnaars rijden met hun QUADRO voertuig naar huis !

*Het materiaal wordt ter beschikking gesteld gedurende een periode van 3 maanden. 

Voor het QUADRO-scholenproject 2017-2018 hebben wij nog enkele plaatsen vrij ! 

Wil je graag deelnemen of wil je meer informatie?

Contacteer Tuinkadeeke via scholenproject@quadroworld.be

  • Periode september-november 2017 of januari-maart 2018 (voorkeursperiode kan doorgegeven worden)
  • wedstrijddag 17 mei 2018